Thế giới tốc độ

Thế giới tốc độ là một dự án Start up do Vũ Quang Cường tạo ra từ năm 2022. Dự án điều hành các trang web bao gồm Thể thao tốc độ, Đua xe, Shop Tốc độ và Đua xe đạp

Thế giới tốc độ
Tên giao dịch Thế giới tốc độ
Loại hình Dự án Start Up
Năm thành lập 2022
Trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sáng lập Vũ Quang Cường
Sản phẩm Thể thao tốc độ

Shop Tốc độ

Đua xe

Đua xe đạp

Website Thế giới tốc độ

Lịch sử

Trang web Thể thao tốc độ được Vũ Quang Cường tạo ra từ cuối năm 2014.

Đến năm 2022, ông Vũ Quang Cường tiếp tục tạo ra các trang web khác là Shop Tốc độ, Đua xe đạp và Đua xe. Nên phát sinh yêu cầu phải có một ‘thực thể’ làm đầu mối, quản lý các trang web này. Vì thế Vũ Quang Cường đã tạo ra Thế giới tốc độ.

Trước mắt Thế giới tốc độ chỉ là một dự án cá nhân mang tính chất Start Up, chưa phải là Công ty. Nếu trong tương lai dự án phát triển suôn sẻ thì sẽ được nâng cấp lên thành Công ty.

#Nguồn: Thể thao tốc độ